דגל ישראל כ-2.8 ק"ג למארז

שק תפוז סחיטה ברשת אדומה

7.90 לק"ג